Topos

Topos 182

nowy numer TOPOSU wraz z tomikiem
PAULINY SUBOCZ-BIAŁEK
już w sprzedaży!

O najnowszym tomie opowiadań Jarosława Jakubowskiego „Ciemna dolina” pisze Ireneusz Staroń na łamach „Nowych Książek”. W recenzji zatytułowanej „Czyściec opowieści niesamowitych” autor tekstu tak charakteryzuje aurę opowiadań Jakubowskiego: „Artykulacja tajemnicy, zarysowana subtelnie groza, groteska przechodząca niepostrzeżenie w onirię, która nie wynika jednak z ulirycznionego, na poły schulzowskiego stylu prozy poetyckiej, lecz staje się cechą samego świata przedstawionego. A przy tym niezawodne ciążenie ku paraboli czy alegorii, jak w przypadku epizodu z wielkim, czarnym psem – bestią broniącą wstępu do parafialnej świątyni. Bo i taki wątek tu znajdziemy”. Jarosław Jakubowski jest poetą, prozaikiem i dramaturgiem związanym ze środowiskiem poetów, pisarzy i badaczy literatury skupionych wokół „Toposu”. [„Nowe Książki” 6(1237)2022]

Decyzją jury w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Agnieszka Kosińska, Anna Legeżyńska, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk, laureatem Nagrody im. Konstantego Ildefonsa...

W poniedziałek, 1 sierpnia, zmarła Teresa Ferenc, poetka, urodzona 27 kwietnia 1934 roku w Ruszowie-Kolonii koło Zamościa. Od 1975 roku mieszkała w Sopocie. Żona poety i pisarza...

Ewa Dunaj w szkicu zatytułowanym „Prawdziwe rozmowy prowadzić można jedynie z poetami i z psami” pisze o ostatnich tomach wierszy Kazimierza Brakonieckiego – „Biografie wiersza” i...

W pierwszym tegorocznym numerze półrocznika „Almanach Prowincjonalny” Tomasz Pyzik recenzuje tom Janusza Nowaka pt. „W nawiasie” (Biblioteka „Toposu”, T. 204). Tekst zatytułowany...

„Zapisy równoległe” – tak Zbigniew Chojnowski zatytułował recenzję tomu miniatur poetyckich Jarosława Zalesińskiego pt. „Wiersze wersetów” (Biblioteka „Toposu”, T. 203). W...

Nakładem Księgarni Św. Jacka ukazała się trylogia ks. Jerzego Szymika „Veni, Sancte Spiritus”. Poszczególne tomy noszą tytuły: „Życie z Ewangelii”, „Światło z teologii” i „Moc ze...

Szanowni Państwo, wracamy!

Po przerwie spowodowanej problemami organizacyjnymi i technicznymi "Topos" wraca na rynek. Wracamy bogatsi o niełatwe doświadczenia kilku...

22 lipca br. w ramach Wielkopolskiego Weekendu Miejskiego w Gnieźnie odsłonięto wystawę poświęconą działalności Niezależnej Grupy Poetyckiej DRZEWO, której bogata historia...

„An-Nashir Al Usbuoi”  jest miesięcznikiem wydawanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego motto brzmi: „Pomost kulturalny między Asharjah i światem”.

Hatif Janabi –

Osiem książek poetyckich w jednym! Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazał się właśnie obszerny tom wierszy zebranych Tadeusza Dąbrowskiego zatytułowany „To jest...

Jury XI edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ  za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: Jarosław Ławski (przewodniczący), Agnieszka Kosińska, Anna Legeżyńska...

3 czerwca br. w drugim dniu Kongresu wykład o poezji wygłosił Krzysztof Kuczkowski (na zdjęciu), poeta, redaktor naczelny „Toposu”. On też tego samego dnia poprowadził spotkanie...

Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej to odbywające się co cztery lata spotkanie tłumaczy z różnych krajów. Pierwsza edycja odbyła się w 2005, a ostatnia w 2017 roku...

Jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki ogłosiło werdykt! W tym roku w poetyckiej rywalizacji wzięło udział 232 autorów. Nadesłane utwory oceniało jury w...

W najnowszym, „ukraińskim”  numerze wydawanego w Raciborzu „Almanachu Prowincjonalnego” publikuje grono autorów znanych z łamów „Toposu”, a także poetów publikujących książki...

21 maja br. na zaproszenie redakcji czasopisma „Almanach Prowincjonalny” Krzysztof Kuczkowski przebywał w Raciborzu. W Sali Kameralnej Raciborskiego Centrum Kultury, wydawcy...

Film opisujący życie i twórczość literacką Wojciecha Kassa, poety, eseisty, diarysty, kustosza Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w Praniu. Bohater jest absolwentem filologii polskiej...

Videodidaskalia do filmu Pawła Bogocza „Pożegnanie z wolnością” z udziałem poety Krzysztofa Kuczkowskiego. Materiał video powstał w ramach projektu Fundacji im. Jana...

Film powstał na zlecenie Fundacji im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu w 2020 roku. Jest filmem o poetach i z udziałem poetów, choć powstał w stulecie „Cudu nad Wisłą” – jedynej...

W czerwcu w Radiu Gdańsk, w poświęconej poezji audycji „Po pierwsze wiersze”, będzie można usłyszeć rozmowę z Michaelem Krügerem, wybitnym niemieckim poetą, prozaikiem i...

Z datą 28.04.2022 na portalu „Nowy Napis Co Tydzień” pojawił się tekst Piotra Wiktora Lorkowskiego zatytułowany „Z różnych stron światła, z różnych stron ciemności”. Na tę większą...

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Ewa Krupa zaprasza w sobotę 4 czerwca r. o godz. 17.00 do Salonu Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w...

W recenzji Natalii Tokarczyk-Jarockiej zatytułowanej „Wielkie odczuwanie świata” czytamy m.in.: „W swojej twórczości Janusz Nowak proponuje niepowtarzalną, dobrze przemyślana...

Słuchowisko „Pled" jest radiową adaptacją poematu Wojciecha Kassa – opowieści o metafizycznym spotkaniu poetów różnych epok, stylów, konwencji. Tytułowy przedmiot – wysłużony koc...

W najbliższej audycji z cyklu „Po pierwsze wiersze” Krzysztof Kuczkowski i Tadeusz Dąbrowski, autorzy audycji popularyzującej i prezentującej poezję, wspominają Jerzego Ł...

W trzecim tegorocznym numerze niemieckiego pisma „Sinn und Form” można przeczytać obszerną rozmowę z Adamem Zagajewskim, przeprowadzoną przez Tadeusza Dąbrowskiego, oraz zestaw...

5 maja w Radiu Gdańsk, w poświęconej poezji cyklicznej audycji „Po pierwsze wiersze”, będzie można usłyszeć rozmowę z Renate Schmidgall, wybitną tłumaczką literatury polskiej na...

W nieco ponad rok od śmierci Adama Zagajewskiego w monachijskiej Kunsthalle odbędzie się spotkanie z pisarzami, który jako twórcy i jako ludzie wiele mu zawdzięczają. O poezji i...

11. edycja Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ weszła w kolejny etap. Jury w składzie: Jarosław Ławski (przewodniczący), Agnieszka Kosińska, Anna Legeżyńska...

Jan J. Franczak, tłumacz książek i artykułów z języka angielskiego, miłośnik dobrej literatury w programie BookTube omawia ostatnie wypowiedzi prasowe („Nowe Książki”) i wiersze...

Ireneusz Staroń w recenzji „Wiersze ze spotkania" omawia wybór wierszy Teresy Tomsi „W cieniu przelotnego trwania". Na wybór składają się również wiersze z tomików Biblioteki...

7 kwietnia br. mija rok od przedwczesnej śmierci Jerzego Ł. Kaczmarka (ur. 13 XII 1964 w Jarocinie – zm. 7 IV 2021 w Poznaniu), socjologa, nauczyciela akademickiego, poety i...

W czwartek 31 marca dyrektor Instytut Książki Dariusz Jaworski podpisał umowę, zgodnie z którą od 1 kwietnia Instytut formalnie przejmuje wydawanie „Toposu”, jednego z...

O tomie wierszy „w nawiasie” Janusza Nowaka (Biblioteka „Toposu”, 2021) pisze Tomasz Pyzik: „Janusz Nowak umiejętnie maksymalizuje treści i minimalizuje słowa. Zaawansowana...

Adriana Szymańska na łamach miesięcznika „Nowe Książki” recenzuje tom „Nieświęta ziemia” Marka Rapnickiego wydany w ub. r. jako tom 202 Biblioteki „Toposu”. Na zakończenie tekstu...

Wideoclip do wiersza Wojciecha Kassa „Nie żałuj głaskania umierającemu" (z tomu „41", Wyd. Iskry 2010) autorstwa Hanny Banaszak. Śpiewa: Hanna Banaszak, muzyka: Agnieszka Klebba...

Na łamach „Recogito” Teresa Tomsia prezentuje wiersze Tadeusza Dąbrowskiego z tomiku „Scrabble” (PIW, Warszawa 2020) w eseju „Coś niejasnego, co inspiruje” oraz kilka fotografii...

Na paryskim portalu Teresa Tomsia pisze o tomiku Wojciecha Banacha „Mecz z realem” (Biblioteka „Toposu”, T. 192, Sopot 2021) w recenzji „O związku z miejscem i powinnościach...

Zbiór wierszy pt. Aż do pierwszego słowa jest trzecią i ostatnią książką poetycką Jerzego Ł. Kaczmarka, zmarłego w kwietniu ub. r. poznańskiego twórcy. Jego poprzedni tom...

„Poeta krąży w notatniku wokół interesujących go tematów kreacji i przemijania, zastanawiając się, jakie sfery odkrywa przed człowiekiem sztuka, a co w nim pobudza bliski kontakt...

„W tym samym języku. Szkice o twórczości autorów Biblioteki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich” (2021) – tak brzmi pełny tytuł książki krytycznej firmowanej przez Stowarzyszenie...

W czwartek 3 lutego w wieku 86 lat zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz, wielki poeta i myśliciel, eseista, dramaturg, tłumacz, badacz literatury. Patriota, autorytet, wybitna...

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z Markiem Rapnickim połączone z prezentacją najnowszej książki poety „Nieświęta ziemia” (Biblioteka „Toposu”, 2021)

Ceniony w świecie poeta wkracza w przestrzeń obrazu. Od 1 lutego 2022 r. w kameralnych salach Dworku Sierakowskich w Sopocie będzie można obejrzeć wystawę pt. NIGDY NIC, na którą...

„Jasne strony czteroksięgu” – taki tytuł nosi eseistyczny tekst Pauliny Subocz-Białek i Ireneusza Staronia poświęcony antologiom „Toposu”: „ranek / mane. eseje – szkice –

W styczniowym numerze „Nowych Książek” Katarzyna Wójcik zaczyna recenzję z tomu Wojciecha Kassa „Metaf” (2020) zatytułowaną „Ponad rzeczywistością” takim oto obrazowym...

„Totum parte «garbatego świata»”, tak Paulina Subocz-Białek zatytułowała recenzję tomu „Pomieszane języki” Jana Polkowskiego, wydanego jako dwusetny tom serii Biblioteka „Toposu”

Z Janem Polkowskim, poetą, prozaikiem, autorem opublikowanych w serii Biblioteka „Toposu” tomów: „Głosy” (2021), „Pochód duchów” (2018) i „Pomieszane języki” (2021) na łamach...

„Kamyk metafizyczny” to obszerny wybór ukazujący niemal całą dotychczasową twórczość poety. Wiersze niezwykle osobne na tle współczesnych głosów poetyckich, odwołujące się do tego...

W najnowszym numerze „Frazy” znajdujemy m.in. recenzję tomu „Dotknięcie” Roberta Gawłowskiego. Wiersze ukazały się w serii Biblioteka „Toposu” w 2020 roku. W tekście  pt...

XI edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2021 pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

W ostatnim tegorocznym „Toposie” piszemy o tym, co ważne, o tym, co broni sensu i co wskazuje na punkty orientacyjne w otaczającej nas rzeczywistości.

…pod patronatem Starosty Piskiego, Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej” ogłaszają  Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum...

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się obszerny tom esejów i szkiców literackich Artura Grabowskiego zatytułowany „Co myślą wiersze (polskie drugiej połowy...

Prestiżowy amerykański tygodnik już od siedmiu lat drukuje wiersze Tadeusza Dąbrowskiego, umieszczając je także na swojej liście najlepszych wierszy roku. Właśnie ukazał się tam...

Publikujemy początkowy fragment rozmowy poety i eseisty Wojciecha Kassa z Krzysztofem Kuczkowskim, założycielem i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów najnowszej publikacji Jarosława Jakubowskiego – poety, prozaika, dramatopisarza i dziennikarza.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Czytelnikom, Autorom, Przyjaciołom i Sympatykom życzymy,

Na łamach grudniowej „Twórczości” ukazało się kilka nowych wierszy Krzysztofa Kuczkowskiego, autora tomów m.in. „Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości” (2007) i „Ruchome święta” (2017).

Ireneusz Staroń poleca antologię wierszy dwumiesięcznika „Topos" pt. „wieczór / vespera", która ukazała się w 2020 roku.

Zapraszamy do wysłuchania obszernych fragmentów rozmowy o pierwszej monografii twórczości poetyckiej Krzysztofa Karaska.

Liczący prawie 300 stron wybór wierszy Wojciecha Kassa „Kamyk metafizyczny” jest już książkowym faktem.

W krakowskim wydawnictwie Collegium Columbinum SJ ukazał się tom studiów pod tytułem: „Topos: pismo literackie, idee, środowisko”.

Prof. Dorota Heck poleca dwie książki eseistyczne: „Ocalić od zapomnienia” (OKIS Wrocław) Marka Dyżewskiego oraz „ranek/mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne. antologia toposu” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu).

Na łamach gazety „Nowiny Raciborskie” ukazała się kolumna z tekstem: „Marek Rapnicki i Janusz Nowak o porwaniu prawdziwej Europy i zastąpieniu jej podróbką. Poezja z Raciborza w prestiżowym czasopiśmie”. Wyjaśniamy:

Autor, Marek Rapnicki, opatrzył recenzję tomu „Pomieszane języki” (Biblioteka „Toposu”, T. 200) wdzięcznym tytułem: „Okropności Jana Polkowskiego”, i zaraz go wyjaśnił:

Spotkanie promujące tom wierszy Wojciecha Banacha „Mecz z realem” (Biblioteka „Toposu”, T. 192) odbędzie się w czwartek, 25 listopada, o godz. 18.00 w Galerii Autorskiej przy ul. Chocimskiej 5 w Bydgoszczy.

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza osoby reprezentujące

 Oficyna Wydawnicza Volumen zaprasza na wieczór poetycki z Piotrem Goćkiem autorem książki „Widzenie Eneasza”. Spotkanie poprowadzi red. Jakub Moroz, wiersze przeczyta: Dariusz Kowalski.

Janusz Ryszkowski w cyklicznej rubryce „Z mojego wierszonotatnika (II)” ukazującej się na łamach „Prowincji”, recenzuje tom Kazimierza Brakonieckiego „Biografie wiersza” (Biblioteka „Toposu”, T. 197).

W tekście zatytułowanym „Metafizyka, sztuka i molo” Tomasz Kłusek pisze o antologii „Toposu”:

15 listopada br. będzie miała miejsce premiera tomu wierszy Piotra Müldner-Nieckowskiego pt. „Żywica”.

Z recenzji pt. „O pojmowaniu milczenia” Teresy Tomsi wynotowujemy:

Bogusława Latawiec-Balcerzan (ur. 25 września 1939 roku w Wołominie) zmarła w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2021 roku.

Na łamach październikowych „Nowych Książek” Adriana Szymańska recenzuje „Mecz z realem” Wojciecha Banacha. Tom ukazał się na początku br. jako 192. pozycja Biblioteki „Toposu”.

30 listopada br. będzie miała miejsce premiera tomu Wojciecha Kassa pt. „Kamyk metafizyczny.

W najnowszym numerze „Toposu” publikujemy relacje z dwóch, a w zasadzie trzech imprez literackich:

Dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze oraz prof. dr hab. Dariusz Pawelec, Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na

Już niedługo nakładem Oficyny Wydawniczej Volumen ukaże się autorski wybór wierszy Piotra Goćka, znanego pisarza i publicysty, „który jako poeta debiutował poza zasięgiem cenzury PRL, w drugoobiegowej „Kulturze Niezależnej”.

Nagrodę przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu,

Instytut Książki przygotowuje co roku katalog „New Books From Poland” z myślą o wydawcach i tłumaczach na całym świecie,

W serii Biblioteka „Toposu” właśnie ukazała się najnowsza publikacja Mirosława Dzienia pt. „O męczeństwie rozumu i zarazie świata”.

Dwumiesięcznik literacki „Topos” oraz Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zapraszają do wspólnego uczczenia 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Ceniony w świecie poeta wkracza w przestrzeń obrazu.

„Zapiski z pamięci” – tak zatytułował Marian Kisiel recenzję antologii „Toposu” pt. „północ / media nox”, która ukazała się na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”.

„Nic prócz godności zwykłej” – tak Antoni Wrzosek zatytułował recenzję tomu „Smokonie” Łukasza Michalskiego, opublikowaną w najnowszym numerze „Nowych Książek”. Z tekstu wynotowujemy:

Bartosz Suwiński, w recenzji zatytułowanej „Locje wersów. Przypadek Wojciecha Kassa”, pisze m.in.:

Radiowa adaptacja Poematu „Ba!” Wojciecha Kassa zakwalifikowana do udziału w koszalińskim festiwalu debiutów w monodramie "Strzała północy".

Tomasz Pyzik, autor recenzji tomu „Metaf. 20 wierszy o położeniu” Wojciecha Kassa, tekst pt. „Istnienie ponad wszelkie istnienie” rozpoczyna od ogólnej, a przy tym niezwykle trafnej konstatacji:

Jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego STRUNA ORFICKA im. Wojciecha Bąka – Ostrów Wielkopolski 2021, w składzie:

Na łamach białostockiego nieregularnika „Epea” Bartłomiej Siwiec recenzuje antologie „Toposu”: „ranek / mane. eseje – szkice – przyczynki krytyczne”, „południe / meridies. proza” oraz „wieczór / vespera. poezja”. W tekście zatytułowanym „Trylogia metafizyczna”, czytamy m.in.:

Najnowszy numer „Toposu” 3(178) ma kilka centrów tematycznych. Jednym z nich z pewnością jest esej Krzysztofa Dybciaka pt. „Prekursor zmiany orientacji geokulturowej. Hispanidad Józefa Łobodowskiego”.

Dziesięciolecie Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz zostało godnie upamiętnione poprzez wydanie almanachu poetyckiego

 

APK – Miejska Biblioteka Publiczna oraz Fundacja Słowo i Obraz zapraszają do Kawiarenki Literackiej w Augustowie na spotkanie z poetą Wojciechem Kassem.

Decyzją jury w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Anna Legeżyńska, Antoni Libera, Bronisław Maj, Marek Zagańczyk,

Na łamach wydawanego w Szczecinie kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator” Marek Czuku pisze o opublikowanym w serii Biblioteka „Toposu” tomie didaskaliów Jarosława Jakubowskiego pt. „Czerwony autobus”.

W lipcu 2021 r. odbyła się narada Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego w celu przyznania nagrody za rok 2021.

Ogłoszono wyniki XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki, organizowanego przez Muzeum M. Kajki w Ogródku, wspólnie z Polaną Kultury w Orzyszu.

 

Na łamach najnowszego numeru czasopisma „Arcana” Bartosz Suwiński recenzuje tom wierszy „dno oka” Jakuba Pacześniaka (Biblioteka „Toposu”, 2019).

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Prenumerata „TOPOSU”

Prenumerata na rok 2022 w cenie 69 zł obejmie
3 numery czasopisma wraz z tomikiem wierszy z serii Biblioteka „Toposu”, dołączonym do każdego zeszytu.

Egzemplarze zamówione w ramach prenumeraty dostarczane będą bezpłatnie Pocztą Polską.

Prenumeratę można zamówić na stronie (dodatkowe rabaty):
https://sklep.instytutksiazki.pl/produkt/topos-prenumerata-2022-3-numery/

lub dokonać bezpośredniej wpłaty na konto wydawcy:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6, 31–148 Kraków
81 1130 1150 0012 1269 2720 0001
Tytułem: prenumerata „Topos” 2022

Pojedyncze numery czasopisma można zamówić klikając TUTAJ

facebook icon seeklogo

FLASH ADV