Topos

Topos 141

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
i KS. JANA SOCHONIA

Topos 2014
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

Organizatorzy: Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach, Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach. Patronat honorowy: ks. Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita wrocławski.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym).

Data zakończenia: niedziela, 31, maj 2015
Pozostało dni: 6
Read more...
 
I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego…

…ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie. Do 1 czerwca 2015 roku należy nadesłać zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Data zakończenia: poniedziałek, 01, czerwiec 2015
Pozostało dni: 7
Read more...
 
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

…ogłaszają Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu pod patronatem: Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”.

Data zakończenia: środa, 10, czerwiec 2015
Pozostało dni: 16
Read more...
 
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka – Ostrów Wielkopolski 2015

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki „Topos”.

Data zakończenia: wtorek, 30, czerwiec 2015
Pozostało dni: 36
Read more...
 
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego…

…ogłaszają Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu.
Jest to konkurs na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

Data zakończenia: sobota, 15, sierpień 2015
Pozostało dni: 82
Read more...
 


Strona 1 z 2

Zamówienia

Numery archiwalne „Toposu” oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu nasze konto. W rubryce „Tytułem” proszę wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy, podany w przelewie.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz tutaj – katalog czasopism kulturalnych

Przed wysłaniem zamówienia prosimy o kontakt pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A. : 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł
Prenumerata zagraniczna 180 zł

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player