Topos

Topos 141

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
i KS. JANA SOCHONIA

Topos 2014
Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży Piórnik 2015

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza IV Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży PIÓRNIK 2015. 

Data zakończenia: czwartek, 30, kwiecień 2015
Pozostało dni: 11
Read more...
 
I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla

Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanych adeptów pióra, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 28. roku życia. Uczestnicy winni wysłać na adres organizatora zestaw złożony z 3 wierszy w 4 egzemplarzach opatrzonych dowolnie wybranym godłem słownym (nie graficznym). Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobnej kopercie opatrzonej godłem dokładną datę urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email oraz krótką notkę biograficzną. Należy nadesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw. Tematyka wierszy jest dowolna.

Data zakończenia: wtorek, 05, maj 2015
Pozostało dni: 16
Read more...
 
XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni 2015”

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

Data zakończenia: piątek, 15, maj 2015
Pozostało dni: 26
Read more...
 
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny” pod hasłem: Człowiek i żywioły

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła wiersze, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok tych danych, również daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod godłem). Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy o napisanie na pracach konkursowych litery „S” (pod godłem). 

Data zakończenia: środa, 20, maj 2015
Pozostało dni: 31
Read more...
 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

Organizatorzy: Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach, Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach. Patronat honorowy: ks. Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita wrocławski.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym).

Data zakończenia: niedziela, 31, maj 2015
Pozostało dni: 42
Read more...
 


Strona 1 z 2

Zamówienia

Numery archiwalne „Toposu” oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu nasze konto. W rubryce „Tytułem” proszę wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy, podany w przelewie.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz tutaj – katalog czasopism kulturalnych

Przed wysłaniem zamówienia prosimy o kontakt pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A. : 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Patronaty

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki – Orzysz 2015

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka – Ostrów Wielkopolski 2015

"Najlepsza dentystka w Londynie" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

„Oddaję Wam głos bezimienni” – spotkanie z Przemysławem Dakowiczem

Puszka Pandory: Wojna w kulturze i inne wojny

„Globalizacja a sztuki narodowe”, Kraków 2 czerwca 2014 r.

Zaproszenie do Pisza 2014 – Warsztaty poetyckie – Konkurs

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2013

Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru between.pomiędzy

„Topos” patronuje: Video Poezja otwarty konkurs na utwór audiowizualny…

„Topos” patronuje konferencji pt. „Profile Tuwima”

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Facebook Slider Likebox