Topos

Topos 148

nowy numer wraz z tomikami
TADEUSZA CHABROWSKIEGO
i ZBIGNIEWA JANKOWSKIEGO
oraz plakat poetycki PIOTRA CZERSKIEGO

Topos 2014
Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Krzyckiego na Debiutancką Książkę Poetycką GNIEZNO 2016

Nagroda im. Andrzeja Krzyckiego stanowi jedną z najmłodszych nagród literackich w powojennej historii Gniezna. Od 2010 roku nagroda przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na debiutancką książkę poetycką. Organizatorami Konkursu są „Zeszyty Poetyckie”, Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie oraz Miasto Gniezno. Pomysłodawcą nagrody jest Dawid Jung.

Za jej patrona pomysłodawca nagrody wybrał poetę – arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Krzyckiego (1482-1537), który był również sekretarzem królowej Bony. Obecnie Krzyckiego uważa się za jednego z wybitniejszych humanistów renesansu. W katedrze gnieźnieńskiej, gdzie poetę pochowano, znajduje się jego marmurowy nagrobek z 1538 roku dłuta włoskiego rzeźbiarza Jana Marii Padovana.

Data zakończenia: środa, 31, sierpień 2016
Pozostało dni: 6
Read more...
 
37. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Konkurs ogłasza Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1/ „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej); 2/ „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia. 

Data zakończenia: środa, 31, sierpień 2016
Pozostało dni: 6
Read more...
 
III Ogólnopolski Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną

Organizatorem III Konkursu Na Małą Formę Dramatyczną jest Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. W konkursie mogą wziąć udział polskojęzyczni twórcy, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawianego przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram). Organizatorzy preferować będą spektakle realizowane w przestrzeniach małych sal teatralnych, z określoną liczbą aktorów (maksymalnie czterech aktorów). Długość dramatu nie powinna być większa niż 100 znormalizowanych stron maszynopisu.

Data zakończenia: niedziela, 04, wrzesień 2016
Pozostało dni: 10
Read more...
 
XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Organizatorami XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Data zakończenia: piątek, 23, wrzesień 2016
Pozostało dni: 29
Read more...
 
XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Konkurs organizują: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock. Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 23 września 2016 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką. 

Data zakończenia: piątek, 23, wrzesień 2016
Pozostało dni: 29
Read more...
 


Strona 1 z 3

Zamówienia

Numery archiwalne „Toposu” oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu nasze konto. W rubryce „Tytułem” proszę wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy, podany w przelewie.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz tutaj – katalog czasopism kulturalnych

Przed wysłaniem zamówienia prosimy o kontakt pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna, obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami
Biblioteki „Toposu” i plakatami-arkuszami poetyckimi.

Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A. : 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł
Prenumerata zagraniczna 180 zł

FLASH ADV
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player