Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa WBPiCAK ukazał się tom Teresy Tomsi „Niedosyt poznawania”, zbiór mini-esejów, recenzji, szkiców wspomnieniowych. Otwartości gatunkowej, towarzyszy otwartość tematyczna – od rzetelnie filologicznych opisów dzieł literackich po konterfekty rodzinne. Autorka podzieliła całość na dwa działy, obszerniejszy nosi tytuł „Przeciw nicości”, drugi – „W pamięci, w odbiciu”, obydwa opatrzone znaczącymi mottami. Autor pierwszego z nich, poeta Maciej Niemiec, zapytuje: „Gdzie przebywa spełnienie i spokój? Dokąd odchodzą Chwile?”, w drugim, będącym wypiskiem z „Notatnika” Anny Kamieńskiej, czytamy: „Od dawna wiem, że nigdy nie zdołam wypowiedzieć wszystkiego, a nawet nigdy nie wyrażę tego, co najważniejsze”. Cudzymi słowami autorka „Niedosytu poznawania” pewną kreską zakreśla obszar swoich pisarskich zainteresowań. Jest nim refleksja egzystencjalna i filozoficzna przesycona pragnieniem zgłębienia tego co najważniejsze. W kolejności alfabetycznej autorzy, o których pisze Tomsia, to: Augustyniak, Banach, Gawłowski, Grzebalski, Hartwig, Huelle, Jankowski, Jeżewski, Kamieńska, Kass, Kuczkowski, Latawiec, Lebda i inni. Lista jest długa.

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV