Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i redakcja dwumiesięcznika literackiego „Topos” zapraszają na kolejne spotkanie w cyklu Wiersze na Piętrze.

W poniedziałek o godz. 18.00 gościć będziemy Piotra Wiesława Rudzkiego – poetę i prozaika, współtwórcę pomorskiego projektu poetyckiego PANTOGRAF. Kanwą wydarzenia pod tytułem POEZJA NA TORACH będzie najnowsza publikacja pod jego redakcją – „Pociąg pośpieszny AWANGARDA do Poznania Głównego. Almanach za rok 2017”.

Spotkanie otworzy etiuda parateatralna z udziałem P.W. Rudzkiego oraz Romana Mikołajczyka, Kariny Lewandowskiej i Bogusława Grali (fortepian). Rozmowę z gościem poprowadzi poeta i redaktor naczelny „Toposu” Krzysztof Kuczkowski.

Wstęp wolny!

Zapraszamy

 

Piotr Wiesław Rudzki (1977 r.) – poeta i prozaik, teolog, dokumentalista, pedagog i działacz kultury. Absolwent UKSW w Warszawie (teologia z dziennikarstwem), UG w Gdańsku (filologia polska) i UWM w Olsztynie (informacja naukowa). Doktorant w Zakładzie Literatury Współczesnej UG w Gdańsku. Autor tomików poetyckich: „W niepokoju”, „Juwenilia piotrowe”, kronik podróży – „Wąskie linie snów”, arkusza poetyckiego „W szafie” wydanego w ramach Biblioteki „Toposu” oraz licznych publikacji w antologiach i czasopismach.

Laureat wielu nagród literackich m.in. XXX Warszawskiej Jesieni Poezji (2001) i VI Połowów Poetyckich w Gdyni (2007). Stypendysta Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat, laureat stypendiów kulturalnych Urzędu Miasta Sopotu (2012) i Urzędu Miasta Gdańska (2013).

Inicjator, reżyser i aktor teatru studenckiego DWA KSIĘŻYCE (1999–2004) oraz The Train Jazz Theater (od 2011 r.). Założyciel i członek ogólnopolskiej grupy poetyckiej WARS oraz współtwórca pomorskiego projektu poetyckiego PANTOGRAF.

Pociąg pośpieszny AWANGARDA do Poznania Głównego. Almanach za rok 2017” jest osobliwą antologią pod redakcją P.W. Rudzkiego, prowadzącego prace badawcze nad obrazami podróży koleją i melancholii w polskiej poezji XX wieku. Tejże pracy naukowej towarzyszy działalność o charakterze archiwistycznym i artystycznym, w ramach projektu PANTOGRAF, którego P. W. Rudzki jest inicjatorem i koordynatorem. Osią projektu jest cykliczne wydawanie bibliofilskich almanachów, zbierających twórczość literacką (poetycką) autorów pomorskich inspirowaną koleją – a więc wiersze, opowiadania oraz krótkie formy dramatyczne. W tychże artystycznych wydawnictwach pojawiają się jednak także tematyczne eseje, felietony, wspomnienia, wiadomości mejlowe (sic!), recenzje i przyczynki naukowe. Na uwagę zasługuje również część biograficzna, opracowana w oryginalnej formie kart podróżnych, stanowiąca „błyskawiczne” źródło informacji o życiu i twórczości „podróżujących” Autorów oraz wykaz tych z nich, którym kapituła projektu przyznała Miejscówkę Honorową. Całość domyka appendix: na kartach ekskluzywnego dodatku, stylizowanego na folder przedsiębiorstwa „WARS”, zaprezentowane zostały tematyczne fotografie, faksymilia, grafiki i reprodukcje materiałów archiwalnych (np. dawnych rozkładów jazdy PKP).

W artystycznej podróży pociągiem pośpiesznym AWANGARDA zgodzili się wziąć udział m.in. twórcy:

  • z Sopotu: redaktor naczelny „Toposu” i dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Sopotu Krzysztof Kuczkowski (Dworek Sierakowskich) – gnieźnieńczyk, któremu przyznany został status Gościa Głównego;
  • z Gdańska: profesor Kazimierz Nowosielski (UG), dr Artur Nowaczewski (UG), konsultant projektu i krytyk literatury kolejowej Roman Mikołajczyk (ZSH w Sopocie), animator trójmiejskiego życia poetyckiego Wojciech Boros („Bliza”) oraz Antoni Pawlak (UM Gdańska);
  • z trasy tytułowego pociągu: badacz problematyki kolei w literaturze polskiej i pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN profesor Wojciech Tomasik (Bydgoszcz), a także patronująca projektowi PANTOGRAF, galicyjska autorka „zelektryfikowanych” wierszy kolejowych Ewa Lipska.

Każdy egzemplarz Almanachu został wzbogacony o własny, indywidualny numer naniesiony wiecznym piórem (granatowy atrament) przez kaligrafa. Podczas spotkania autorskiego w Dworku Sierakowskich będzie możliwość nabycia tej wyjątkowej publikacji i uzyskania autografu bądź dedykacji.

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV