Topos

Topos 161 cover 1 kopia

nowy numer wraz z tomikami
MICHAŁA CZORYCKIEGO
I MICHAŁA PIĘTNIEWICZA

W niedzielę 3 czerwca br. w sali koncertowej Pałacyku Sokoła w Pruszkowie miało miejsce wręczenie

Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego. Nagrodą za najlepszy tom wierszy wydany w 2017 r. wyróżniony został Krzysztof Kuczkowski, autor Ruchomych świąt, a medal za całokształt twórczości otrzymała Adriana Szymańska. Laudacje wygłosili Przemysław Dakowicz i Wojciech Kaliszewski.

Posiedzenie Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego, podczas którego wyłoniony został laureat nagrody za najlepszy tom poetycki wydany w roku 2017, odbyło się w marcu br. W obradach jury uczestniczyli:
Przemysław Dakowicz – poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki; Stanisław Grabowski – sekretarz Kapituły, poeta, krytyk literacki; Wojciech Kaliszewski – poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki; ks. Janusz Adam Kobierski – przewodniczący Kapituły, poeta, krytyk literacki; Jan Rodzim – wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego; Piotr Szewc – poeta, krytyk literacki, red. działu poezji miesięcznika „Nowe Książki”; Grzegorz Zegadło – dyrektor Książnicy Pruszkowskiej.

Zobacz też>>

http://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,wreczenie-nagrody-literackiej-im-ks-jana-twardowskiego,1090.html

http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/index.php/2018/06/03/nagroda-literacka-im-ksiedza-jana-twardowskiego/

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV