Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

W kwietniowej edycji „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” ukazał się tekst, którego pełny tytuł brzmi: „Poezja to mistyczny puls. Z Wojciechem Kassem, przy okazji jego marcowej wizyty w Bydgoszczy, rozmawia Karolina Sałdecka-Kielak”. Z wielu rozmaitych myśli i wielu wątków poruszonych przez poetę, zacytujemy jeden o wybitnym znaczeniu moralnym: „Wyobraźmy sobie, że język – który składa się przecież ze słów – jest największym magazynem ludzkiej pamięci. W nim to przez stulecia wyrażała się nasza cywilizacja – odbijały się w nim wynalazki, myśli, idee, wizje, proroctwa, sny, marzenia, uczucia, wreszcie cały widzialny obraz świata wraz z jego historyczną i kulturową zmiennością. Jakie słowa, jakie związki słów dołożymy do tego magazynu? Naszpikowane ironią i sarkazmem, pogardą i drwiną, słowa zmaltretowane, które ledwie dysząc ciągnąć będą za sobą sponiewierany obraz świata, jakieś jego resztki i wyziewy, niczym odwłok ze śluzu, jakąś maź?”. Odpowiedź na te pytania znajdziemy troszkę dalej: „Myślę o poezji, która wybacza i wyjaśnia wszystko”.

[„BIK” 4/2018]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV