Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

W „Kwartalniku Artystycznym” cykl wypowiedzi pt. „Głosy i glosy na 25-lecie Kwartalnika Artystycznego” (GRATULACJE!), wśród nich głos Mirosława Dzienia, z którego przytaczamy większy wyimek:

„Uważam, że weszliśmy w okres krytyczny, kiedy ulegnie przewartościowaniu wiele zjawisk literackich ostatniego ćwierćwiecza… I na nowo zostanie napisana historia literatury polskiej po 1989 roku. Znakomitym zwiastunem tego przełomu może być opublikowany tom manifestów i wypowiedzi krytycznych: Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych, którego znaczenie można porównać z książką Kornhausera i Zagajewskiego z 1974 roku Świat nie przedstawiony, będącej próbą przekazania obrazu literatury polskiej przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Z niecierpliwością oczekuję poprawionej wersji naszej rodzimej literatury trzech ostatnich dekad, a właściwie na nowo napisanej, w której pojawią się zupełnie inni (ale przecież nie nowi – bo zawsze w niej byli, tylko na marginesie) poeci i pisarze. A wtedy ogarnie nas zdziwienie podobnych do greckich filozofów i samych siebie zapytamy: jak to możliwe, że wzrok nasz ogarniała mgła, a teraz, jak powiada święty Paweł, widzimy jasno i wyraźnie. Życzę „Kwartalnikowi Artystycznemu”, aby był bliski tego wielkiego poruszenia”.

[„Kwartalnik Artystyczny”, 4(96)2017]

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV