Topos

Topos 156

nowy numer wraz z tomikami
BARBARY GRUSZKI-ZYCH
i KAROLA SAMSELA

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu” postanowili przedłużyć termin nadsyłania prac konkursowych.

Wiersze można nadsyłać nie do 30 czerwca br., ale do 31 lipca br.

 

Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”). Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego (w tym w internecie) oraz nieocenianego w innych konkursach wiersza opatrzonego godłem słownym w czterech kopiach na kartce formatu A4 (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman rozmiar 12). Utwór powinien być inspirowany twórczością lub/i biografią Fryderyka Chopina. Prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Proszę nie nadawać przesyłek poleconych.

W formie dokumentu na kartce A4 należy dołączyć w zaklejonej kopercie A6 opatrzonej godłem słownym tym samym co praca konkursowa: 1. oświadczenie o autorstwie wiersza i jego niepublikowaniu; 2. zgodę na publikacje pokonkursowe; 3. dane personalne, adres autora, numer telefonu, adres e-mail.

Prace oceniać będzie Jury w składzie: Wojciech Gawłowski – poeta, dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury), Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca. Jury zdecyduje o przyznaniu nagród: Nagroda główna – 2500 złotych, dwa wyróżnienia – po 800 złotych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na przełomie września i października 2017 roku.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”, w książce festiwalowej XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” oraz w antologii pokonkursowej. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Data zakończenia: 31 lipca 2017
Adres: Republika Ostrowska, ul. Kościelna 4/4, 63–400 Ostrów Wielkopolski

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV