Topos

Topos 156

nowy numer wraz z tomikami
BARBARY GRUSZKI-ZYCH
i KAROLA SAMSELA

O wydanym w Bibliotece „Toposu" zbiorze oktostychów i decym Mieczysława Machnickiego „żeby rzecz zwaną rzeką uznać za skończoną" pisze Leszek Żuliński na portalu „Latarni Morskiej".

Pierwsza część tomu nosi tytuł „nie masz nad źródła wyższego sposobu". Absolutnie dominują tu wiersze krótkie, epigramatyczne i – mówiąc językiem kolokwialnym – „proste jak budowa cepa”. Kwintesencja jest istotą tego zbioru.
Druga część tomu nosi tytuł ten sam, jaki widnieje na okładce książki: „żeby rzecz zwaną rzeką uznać za skończoną". Każdy z wierszy jest konsekwentnie złożony z pięciu dystychów. Z kolei każdy dystych jest rymowany, a nawet sylabotoniczny. Klasyczna formuła, zdyscyplinowana. Oczywiście znowu cymes wynika z wyobraźni Machnickiego oraz z „filozoficznego przesłania”. Ten cykl jest jednym z najmądrzejszych, jakie do tej pory czytałem. I na dodatek manifest stoicyzmu". Krytyk swoją recenzję kończy apostrofą: „Mietek, chyba napisałeś tomik swego życia!"

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) oraz tomiki poetyckie w cenie 10 zł można zamówić dokonując przelewu na nasze konto. W rubryce „Tytułem” należy wpisać numer „Toposu” np. 6/2008 lub tytuł tomiku. Zamówienie zostanie wysłane na adres nadawcy podany w przelewie (jeżeli adres do wysyłki jest inny - prosimy o kontakt na adres: prenumerata@tps-dworek.pl).

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV