Topos

00015

nowy numer wraz z tomikami
JANUSZA NOWAKA
I MACIEJA KRZYŻANA

Protokół z obrad jury XXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego (na zdjęciu Patron Konkursu). Na konkurs zgłoszonych zostało 275 zestawów poetyckich z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Szkocji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Do konkursu zostało zakwalifikowanych (zgodnie z wymogami Regulaminu) 262 zestawów, w tym: 190 zestawów w kategorii I – do Nagrody Burmistrza Miasta Szczecinek; 72 zestawy w kategorii II – do Nagrody Starosty Szczecineckiego za zestaw prac dla dzieci; 15 zestawów w kategorii III – do Nagrody Poeta Regionu.

Jury w składzie: Wojciech Banach – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kass oraz Krystyna Mazur  - sekretarz i przedstawiciel organizatora, po analizie 1670 utworów nadesłanych przez 262 autorów postanowiło przyznać: w kategorii pierwszej: Nagrodę Główną – Joannie Chachule z Sieradza oraz dwa równorzędne Wyróżnienia: Markowi Stachowiakowi z Ciecierzyc i Maciejowi Bujanowiczowi z Radomia. Nagrodę Główną w kategorii drugiej – Grażynie Goszczyńskiej – Bruzik z Łodzi. Nagrodę „POETA  REGIONU” – Małgorzacie Góralskiej ze Szczecinka. Wyróżnienia uhonorowane drukiem w pokonkursowym almanachu poetyckim przyznano: Rafałowi Baronowi z Gdańska, Tomaszowi Lorencowi z Łodzi, Karolowi Graczykowi – z Torunia, Zdzisławowi Drzewieckiemu – z Białego Boru, Radosławowi Sokołowskiemu ze Szczecinka i Tatianie Rogowskiej ze Szczecinka.

Uroczyste zakończenie XXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego odbędzie się 20 lipca o godz. 18.45 w Szczecinku, podczas ART – PIKNIKU, cyklicznej imprezy organizowanej przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury w Szczecinku.

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2020 obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny,
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV