Topos

Topos nr 173 okładka

nowy numer wraz z tomikami
KRZYSZTOFA BUDZIAKOWSKIEGO
MIROSŁAWA DZIENIA
MACIEJA MAZURKA

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona…

…ogłasza Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona...

...ogłasza Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Regulamin:

  • 1

Oczekujemy na prace w trzech kategoriach:

Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami; Utwór poetycki w języku kaszubskim; Utwór sceniczny w języku kaszubskim.
Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki – Times New Roman; rozmiar czcionki – 12; interlinia – 1,5; marginesy – 2,5; wydruk jednostronny.
§ 2
Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach Konkursu.
§ 3
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do 7 sierpnia 2020r. niepublikowanej wcześniej pracy (prac) w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.
§ 4
Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).  W przypadku uczestników, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach Konkursu prosimy aby w każdej edycji posługiwać się innym godłem, w celu zachowania anonimowości.  Aby organizator mógł zidentyfikować Twórców, do pracy należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, w której ma się znaleźć: w/w godło oraz imię, nazwisko, adres i numer telefonu Autora. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.
§ 5
Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:
- wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna), audiobook, adaptacja muzyczna, filmowa i teatralna,  media społecznościowe, w działalności statutowej Muzeum.
§ 6
Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.
§ 7
Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przyjęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
§ 8
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
  
Załączniki do regulaminu pod adresem:  
https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/konkursy/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-jana-drzezdzona/xxi-konkurs-im-j-drzezdzona-zaproszenie/

Data zakończenia: piątek, 07 sierpień 2020
Pozostało dni: -109
Adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84–200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Dodatkowe informacje:

Kontakt:
(58) 672-29-56, e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl, p. Beata Humeniuk-Czech.

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”… piątek, 27 listopad 2020 3 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików) w cenie 10 zł, tomiki poetyckie w cenie 15 zł oraz książki z serii „Biblioteki Krytyki” w cenie 20-25 zł za egzemplarz, można zamówić pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl 

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o jego całkowitym koszcie (wraz z przesyłką) oraz danymi do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2021 w cenie 95 zł (obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny, z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”). 

Cena prenumeraty zagranicznej: 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu).

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (bezpłatna wysyłka na terenie Polski)

Po dokonaniu przelewu prosimy o podanie na e-maila: prenumerata@tps-dworek.pl aktualnego adresu do wysyłki czasopisma.

Polecamy nowości Biblioteki Krytyki

Nieosiągalne? Realizm – wyobraźnia – pamięć (przechadzki krytycznoliterackie)

Karol Alichnowicz

 

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 166
Biblioteka „Toposu” T.179 / 2020


Cena: 20 zł
Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

Czytaj więcej...

 

 

 

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

Janusz Nowak

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 366
Biblioteka „Toposu” T.178 / 2020

Cena: 25 zł
Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV