Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XIX Ogólnopolski Konkurs Literackiego im. Jana Drzeżdżona. Oczekujemy na prace w trzech kategoriach: 1/ Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami; 2/ Utwór poetycki w języku kaszubskim; 3/ Utwór sceniczny w języku kaszubskim.

Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki – Times New Roman; rozmiar czcionki – 12; interlinia – 1,5; marginesy – 2,5; wydruk jednostronny. Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do 1 sierpnia 2018 r. niepublikowanej wcześniej pracy w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84–200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji: wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna), audiobook, adaptacja muzyczna, filmowa i teatralna, media społecznościowe, w działalności statutowej Muzeum.

Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.

Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl

 

Data zakończenia: środa, 01, sierpień 2018
Pozostało dni: 98
Adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84–200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Dodatkowe informacje:

(58) 736-18-20, e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl, p. Aleksandra Sielicka.

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV