Topos

 DSC2080

nowy numer wraz z płytą CD oraz tomikami
ARTURA GRABOWSKIEGO
I MACIEJA BIESZCZADA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
Konkursu Literacki „Wyjustowani”

Organizatorem konkursu jest Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem konkursu jest: stworzenie antologii (wydania papierowego) utworów młodych twórców; umożliwienie literackiego debiutu oraz promowanie twórców będących po debiucie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zapoznały się z jego regulaminem i akceptują jego postanowienia. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest autorem zgłoszonego/ych do konkursu utworu/ów literackiego/ich oraz która nie ukończyła 30 lat. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Nagrodą w konkursie jest publikacja utworu/ów w Antologii, w której znajdą się najlepsze wiersze oraz opowiadania biorące udział w konkursie. Ponadto dla autorów najlepszych dzieł będą przygotowane nagrody rzeczowe.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie drogą mailową opowiadania i/lub pięciu wierszy, które miałyby znaleźć się w Antologii. Utwory muszą zostać dostarczone w terminie: do 15.11.2017 roku. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Utwory należy przesłać w regulaminowym czasie drogą mailową na adres: koloedytorskieumk@gmail.com Utwory należy dołączyć jako załącznik do wiadomości. Wszystkie pliki muszą posiadać: imię i nazwisko autora; numer telefonu autora oraz adres e-mail; krótką, maksymalnie pięciozdaniową notkę o autorze (doświadczenie literackie, zainteresowania itp.).

Nagrodzone zostaną utwory oryginalne i o największej wartości artystycznej. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona Jury powołane przez Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. O wyniku konkursu autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani drogą telefoniczną bądź mailową do 15.12.2017 roku.

Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno opowiadanie nieprzekraczające 15 000 znaków ze spacjami i/lub maksymalnie 5 wierszy. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania tylko niektórych tekstów jednego autora, wybierając spośród nich tylko te najlepsze. Utwory nie muszą być związane z żadną konkretną tematyką. Utwory muszą być napisane w języku polskim. Utwory muszą być zapisane w formie pliku elektronicznego (w formacie: .odt, .doc, .docx). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zgłoszonych utworów. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu. Tym samym Uczestnik zgadza się na publikację swojego utworu w pokonkursowej Antologii (w formie papierowej) bez dodatkowego wynagrodzenia.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac dostarczonych po terminie, niespełniających kryteriów oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. W przypadku zmiany regulaminu każdy uczestnik zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.). Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.

Data zakończenia: środa, 15 listopad 2017
Pozostało dni: -342
Dodatkowe informacje:

Tel. 691 576 703

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”… piątek, 23 listopad 2018 31 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /plugins/content/youtubeembed/youtubeembed.php on line 48
FLASH ADV