Topos

Topos 159 cover 1

nowy numer wraz z tomikami
BOGDANA JAREMINA
LESZKA A. MOCZULSKIEGO
I ALEKSANDRY ZIŃCZUK

26. Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny Krotoszyn 2017

W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 21 lat.

Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane (również w formie elektronicznej) ani  nagradzane na innych konkursach poetyckich. Organizator nie ogranicza tematyki prac konkursowych. Na konkurs należy nadsyłać  zestaw 3 wierszy w czterech egzemplarzach, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw). Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami: imię, nazwisko, adres, e-mail,  telefon.

Oceny nadesłanych prac dokona jury. Organizator nie zwraca  prac nadesłanych na konkurs. Ogłoszenie wyników odbędzie się 7 stycznia 2018 r. na stronie www.kok.krotoszyn.pl        

Spotkanie poetyckie, podczas którego laureatom wręczone zostaną nagrody przewidziane jest w dniu 20 stycznia (sobota) 2018 r.  o godz. 18:00 w siedzibie organizatora. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane  podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni e-majlem. Nagrody i wyróżnienia  finansowe zostaną ufundowane przez organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo  bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim, stronie internetowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz prasie. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator. Nadesłanie wierszy na Turniej Poetycki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach konkursowych i dalszych prezentacji nadesłanych prac, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Data zakończenia: czwartek, 30, listopad 2017
Pozostało dni: -145
Adres:

Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56. Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63 – 700 Krotoszyn

Dodatkowe informacje:

Beata Ulbrych, tel. 509 282 972

 

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV