Topos

Topos 158 240px

nowy numer wraz z tomikami
WOJCIECHA GAWŁOWSKIEGO
i JANA POLKOWSKIEGO

43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach. Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej lub patriotycznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie zestawu maksimum 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótką notę biograficzną oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych). Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

Za wyłonienie laureatów i przyznawania nagród odpowiedzialne jest Jury Konkursu powołane przez organizatora. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto przyznane będą nagrody: Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut – autorowi, który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora).

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Finał konkursu odbędzie się 18 listopada 2017 roku.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz wypełnieniem  załącznika nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Jesienna Chryzantema”. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.

Data zakończenia: piątek, 20, październik 2017
Pozostało dni: -154
Adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku 09–400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.

Dodatkowe informacje:

tel. 783 981 861

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
14. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” wtorek, 10, kwiecień 2018 18 -
XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem poniedziałek, 23, kwiecień 2018 31 -
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego poniedziałek, 30, kwiecień 2018 38 -
Regulamin III Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu” wtorek, 31, lipiec 2018 130 -
XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona środa, 01, sierpień 2018 131 -

Zamówienia

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 10 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Bank Zachodni WBK S. A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 90 zł (koszty wysyłki pokrywa Wydawca)
Prenumerata zagraniczna 180 zł

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

FLASH ADV